อัลบั้มภาพการปฏิบัติงานของเรา

อบรมบุคคลกร ให้มีความพร้อมตลอดเวลา

ประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆในการประชุม เพื่อทำความเข้าใจในหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สาธิตการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่จริง

ตรวจสอบความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พร้อมทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบความเรียบร้อยในการแต่งกาย ให้เหมาะสมกับการใส่เครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย

มีการตรวจสอบเครื่องแต่งกายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

ฝึกการเข้าแถว นับจำนวนพล อย่างถูกต้อง

ฝึกการจัดแถว หน้ากระดาน อย่างถูกวิธี

คำสั่งการจัดแถว โดยผู้ตรวจสอบให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.อย่างเคร่งครัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย CYP guard พร้อมปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งและให้คำชี้แจงก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

ภาคความรู้ มีการให้ข้อมูลอัปเดทต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตอบข้อสงสัย ข้อซักถามในภาคความรู้

ครูผู้ให้ความรู้ชี้แจง ภาคความรู้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย

ครูผู้ตรวจสอบ เช็คงานต่างๆ

พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานตามที่ครูฝึกได้สอน

ครูฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ทำการชี้แจงการทำหน้าที่

ครูฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ทำการชี้แจงการทำหน้าที่

ครูฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ทำการชี้แจงการทำหน้าที่

ครูฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ทำการชี้แจงการทำหน้าที่

ครูฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ทำการชี้แจงการทำหน้าที่

ครูฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ทำการชี้แจงการทำหน้าที่CYP group

เว็บไซต์ในเครือซีวายพี กรุ๊ป

ซีวายพี สไลด์ออน 24 ชม.

เว็บไซต์ในเครือ