ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน สำคัญต่อท่านอย่างไร
ในปัจจุบัน ระบบทุนนิยมได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคนในโลกนี้จำนวนมาก บางคนก็ตามระบบทัน บางคนก็ตามไม่ทันและอาจจะหันหลังให้กับระบบไปเลย คนที่ต้องอยู่ในระบบทุนนิยมและเข้าใจระบบนี้ที่สามารถหาเงินได้มากจากหลายสิ่งไม่ว่าความรู้ที่มีเข้าใจในระบบ หรือมาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคนในระบบ ทำให้สามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำ เมื่อรูปแบบสมัยใหม่ไม่ว่าเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับกลุ่มคนที่มีเงินใช้จ่าย ทำให้สามารถซื้อของที่ฟุ่มเฟือยได้ แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่ไม่สามารถตามทันและหาวิธีการที่จะมีเงินง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยความรู้หรือความสามารถหาเงินแบบถูกวิธี แต่ใช้วิธีแบบมิจฉาชีพ คือ การขโมย หรือ ปล้นฆ่าเพื่อเอาทรัพย์สมบัติ ของคนที่เขามีฐานะพอมีพอกินอันสมควรแก่ตัวเมื่อกลุ่มคนที่พอมีฐานะสบายๆจับจ่ายไม่ขัดสน ก็ย่อมอยากที่จะอยู่ในชุมชน หรือ บ้านที่ไม่มีปัญหาให้มารบกวนจิตใจ เมื่ออยู่ในชุมชนที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี มันย่อมส่งผลดีแก่บ้านที่เราๆท่านๆอาศัยอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าใครๆก็ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านแบบนี้เพื่อพักผ่อนจิตใจจากการทำงานหรือภาวะต่างๆที่ทำให้จิตใจเราอ่อนล้า แต่เมื่อในยุคที่เกิดภาวะ เหล่ามิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมือง ก็ต้องหากลุ่มคนที่มาช่วยดูแล้วบ้าน นั้นก็คือ ผู้รักษาความปลอดภัย ถ้าในระดับประเทศก็คือ อาชีพตำรวจ ซึ่งความเป็นจริงตำรวจจำนวน 2 แสนกว่านาย แยกออกมาส่วนป้องกันปรามปรามตรวจตราให้บ้านประชาชน มีไม่ถึง 1 แสนนาย แต่ต้องมาดูแลคนในประเทศ 60 กว่าล้านคนรวมถึงนักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าวอีก คงไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ฉะนั้นกลุ่มคนที่ต้องการมีสภาพแวดล้อมหลายๆกลุ่มที่รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครเฝ้ายามหมู่บ้าน หรือ กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร ที่ว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบ้าน หรือโรงงาน อาคาร สถานที่สำคัญๆ ไม่ว่าโรงพยาบาล ธนาคาร หรือ บริษัทต่างๆ ก็จำเป็นต้องมี เจ้าหน้าที่ตรวจตราเฝ้ายาม เพื่อดูแล และป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาประทุษร้ายต่อทรัพย์ ของหมู่บ้านหรือองค์กรต่างๆ ได้ผู้เขียนบทความ ไส้เทียน 16/8/2562
CYP group

เว็บไซต์ในเครือซีวายพี กรุ๊ป

ซีวายพี สไลด์ออน 24 ชม.

เว็บไซต์ในเครือ